مرکز مشاوره نیک اندیش
تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

آزمون رغبت سنج تحصیلی، شغلی استرانگ و هالند

⇦ آزمونهای شغلی و تحصیلی

انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل یکی از مهمترین  تصمیم‌‌‌ های زندگی مي باشد، این انتخاب‌ ها به قدری مهم و اثر گذارند که تا مدتهای طولانی زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار مي دهند. با توجه به شرايط بازار كار و سخت تر شدن رقابت در اين حوزه، جامعه به دنبال نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد.به علاوه تنها در صورت تناسب استعدادها، تواناییها ،رغبتها و ویژگیهای شخصیتی فرد با رشته و شغل انتخابی ،یک نیروی انسانی می تواند به حداکثر موفقیت و کارآمدی خود نائل گردد،  لذا هدايت تحصيلي و شغلي براي اخذ تصميمات هوشيارانه و منطقي  لازم است تا با  آگاهی از “محدودیت‌ های محیطی، ویژگیهای روانشناختی، ویژگیهای رشته‌ های تحصیلی و شغلی”  از هرگونه تردید و یاحتی اشتباه در تصمیم‌ گیری جلوگیری ‌شود.

  در این مرکز آزمونهای رغبت سنج تحصیلی،شغلی استرانگ و هالند اجرا می گردد.