دوره  بررسی طیف مشکلات رفتاری دانش آموزان

طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب  اجتماعی دانش آموزان تمامی پایه ها

ICDL

علوم انتظامی

مشاوره

خبرنگاری

تربیت مربی کارکنان دوایر اجتماعی

امداد و کمک های اولیه جمعیت هلال احمر تهران

دفاع شخصی و ورزش رزمی کیوکوشین تهران

آموزش فنون آرامش بخش در کاهش استرس