عضویت در  سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

عضو پیوسته ارشد در انجمن روان شناسی ایران.

عضویت در انجمن مشاوره ایران.

عضویت در گروه تخصصی مشاوره انجمن روانشناسی.

کارگاه های آموزشی

تربیت جنسی در کودکان و نوجوانان برای پیشگیری از سوء استفاده جنسی و اختلالات جنسی ۲۶/۲/۱۳۸۷

درمان اختلالات جنسی برای پیشگیری از دشواری های خانوادگی ۶/۱۰/۱۳۸۷

روان شناسی ازدواج و همسر گزینی ۱۱/۱۱/۱۳۸۸

آشنایی با فنون سایکودرام  ۷/۱۲/۱۳۸۸

درمانگری اضطراب و استرس کودک ۹/۲/۱۳۸۹

شرکت در همایش ملی روان شناسی و جامعه ، دانشگاه آزاد واحد رودهن ۲۳/۳/۱۳۸۵

شرکت در سمینار انجمن مشاوره ایران ۱۹/۹/۱۳۸۶

شرکت  در کارگاه روان شناسی ازدواج اسفند ماه ۸۹

شرکت در کارگاه رویکرد های نوین در خانواده درمانی

طراحی آموزش مهارت های زندگی با استفاده از بازی برای دوره های پیش دبستان تا دبیرستان.

تدریس برای آموزشیاران جهت آموزش مهارت های زندگی.

مقاله با عنوان) مقایسه میزان شادکامی و سلامت روان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های تهران و پیام نور( نشریه علمی- پژوهشی حرکت. شماره

سخنرانی در اولین همایش بین المللی سوفیا بلغارستان ۳۰ اکتبر تا ۱ نوامبر