– مسئول واحد مشاوره روان شناسی کلینیک پزشکی شهرستاني از سال ۱۳۸۳ تاکنون درزمینه  خانواده وکودکان و نوجوانان

-مشاور کلینیک پزشکی خانم صابری (۱۳۸۶-۱۳۸۸)

– مشاور خانواده وسلامت خانواده مرکز نیک اندیش ازسال ۱۳۹۰ تا کنون

– مشاور آموزش وپرورش  از۱۳۹۰ تا اکنون

-مشاورنمونه آموزش و پرورش منطقه ۸ سال ۹۳

-عضو سازمان نظام روان شناسی شماره عضویت۱۴۴۵۱

 

– همکاری و اجرای تست روان شناسی و سخنرانی در “طرح سلامت شهرداری” منطقه ۱۲ و ۷ تهران ازسال۱۳۸۶ درزمینه کودکان و نوجوانان

– همکاری و اجرای سخنرانی در مدارس مقطع ابتدائی و راهنمائی منطقه۱۲ و۷تهران

-همكاري با گروه سلامت خانواده بيمارستان خاتم الانبياءوتاسيس گروه آموزش سكس تراپي سال۱۳۸۹

– آموزش و كسب مدرك روان درماني ترك اعتياداز مركز ملي ترك اعتياد

-همکاری باشرکت شفا گستران هفت سیب درزمینه آموزش سكس تراپي ازسال ۹۴

-مدرس دوره های آموزش مهارت زندگی شهرداری تهران برای زوجهای جوان

-مدرس کارگاههای دانش افزایی مشاوران منطقه ۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)