ارائه خدمات مشاوره و روان شناسی در مرکز مشاوره نیک اندیش

       برگزاری کارگاه های گروه درمانی با رویکرد اقعیت درمانی مبنی بر سبک زندگی

       بهره گیری از تکنولوژی نوروفیدبک برای کاهش و یا بهبود اختلالات تمرکز و توجه، یادگیری، حافظه، استرس، ADHD و ….