سوابق حرفه ای

 • ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره در مرکز مشاوره زندگی بهتر در تورنتو کانادا
 • تاسیس و مدیریت مرکز مشاوره نیک اندیش در تهران از سال ۱۳۸۷
 • نظارت و سرپرستی بر طرح ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره در دادگاه های خانواده توسط تیم مشاوره در تهران از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳٫
 • ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره در دادگاه های خانواده در تهران
 • ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره در مرکز مشاوره پیاژه
 • ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره در دانشگاههای علوم و تحقیقات و دانشگاه علامه طباطبایی
 • ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره در بیمارستان روان پزشکی صدر
 • تدریس دروس روانشناسی و مشاوره در دانشگاههای علمی و کاربردی
 • تدریس در کارگاه آموزشی طلاق به مدت ۲ روز در بهزیستی استان تهران
 • تدریس در کارگاه آموزشی مشاوره گروهی کنترل خشم در دانشگاه علوم و تحقیقات
 • تدریس در کارگاه آموزشی مشاوره گروهی مقابله با استرس در دانشگاه علوم و تحقیقات
 • تدریس در کارگاه آموزشی مشاوره گروهی راز شاد زیستن در دانشگاه علوم و تحقیقات
 • ارائه سمپوزیوم با عنوان روابط فرازناشویی “در انجمن روانشناسی ایران”

سوابق آموزشی:

 

 • کالج جورج براون تورنتو ( George Brown College) : دوره آموزشی مشاوره پیشرفته (Advanced Counseling ) به مدت یکسال
 • مرکز بهداشت روان انتاریو ( Sick Kids Center for Community Mental Health) : کارگاه آموزشی درمان شناختی – رفتاری برای اختلالات خوردن به مدت ۸ ساعت
 • انجمن روان درمانگران انتاریو (OACCPP ) : کارگاه آموزشی یک روزه اعتیاد به ماری جوانا
 • مرکز سمینارهای تخصصی بهداشت روان تورنتو (Leading Edge Seminars ,Toronto) : کارگاه آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک به مدت ۱۶ ساعت
 • موسسه علوم شناختی: دوره رفتار درمانی شناختی در اختلالات روان پزشکی کودک و نوجوان به مدت ۶۴ ساعت
 • موسسه علوم شناختی: دوره خانواده درمانی به مدت ۳۰ ساعت
 • بیمارستان میلاد: دوره شخصیت شناسی به مدت ۲۷ ساعت
 • مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی: کارگاه آموزشی سکس تراپی به مدت ۲۰ ساعت
 • مرکز مشاوره رویش: دوره آموزشی سکس تراپی به مدت ۴۵ ساعت
 • انجمن روانشناسی ایران: کارگاه آموزشی زوج درمانی شناختی- رفتاری به مدت ۱۶ ساعت
 • انجمن روانشناسی ایران: کارگاه آموزشی درمان وسواس به مدت ۸ ساعت
 • انجمن روانشناسی ایران: کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج به مدت ۸ ساعت
 • انجمن روانشناسی ایران: کارگاه آموزشی مهارت مدیریت زمان به مدت ۸ ساعت
 • انجمن روانشناسی ایران: کارگاه آموزشی مهارت روابط بین فردی موثر به مدت ۸ ساعت
 • مرکز مشاوره نور: دوره درمان شناختی- رفتاری (CBT) به مدت ۳۹ ساعت
 • مرکز مشاوره نور: کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج به مدت ۸ ساعت
 • مرکز مشاوره رویش: دوره آموزشی درمان شناختی- رفتاری(CBT) به مدت ۱۱۰ ساعت
 • مرکز مشاوره رویش: دوره آموزشی طرحواره درمانی به مدت۵۰ ساعت
 • مرکز مشاوره رویش: دوره آموزشی زوج درمانی به مدت۶۰ ساعت

انجمن بین المللی هیبنوتیزم بالینی ایران: دوره آموزشی هیبنوتیزم به مدت ۷۲ ساعت