مترجم دو و ویراستار عناوین کتاب­ها:

فراشناخت درمانی برای اضطراب و افسردگی؛ آدرین ولز. انتشارات ارجمند

غلبه بر افسردگی؛ مارک گیلسون با همکاران. انتشارات آوژ

درمان شناختی-رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر؛ مایکل ج داگاس، ملیسا رابی­چاد. انتشارات ارجمند

درمان رفتاری شناختی به زبان ساده؛ راب ویلسون، رنا بریچ. انتشارات نسل فردا

ازدواج، رفتار جنسی و آشنایی با ایدز؛ ساویتا شارما. انتشارات ارجمند

مدیریت خشم براساس رویکرد شناختی-رفتاری برای سوء مصرف­کنندگان مواد؛ پاتریک ریلی، مایکل شاپ شابر. انتشارات ارجمند

مقالات

مقالات چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان:

اثربخشی آموزش تحمل بلاتکلیفی به شیوه درمان شناختی- رفتاری داگاس بر اختلال اضطراب فراگیر

بررسی کارایی و اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر