یکی از تخصص­ های کوچینگ، کوچینگ زندگی است که در آن کوچ با استفاده از مهارت­های خود به افراد در حوزه های مختلف زندگی کمک می کند.کوچینگ زندگی شامل حوزه های توسعه فردی، بهبود ارتباطات، شادی و آرامش، معنویات، سلامت، موفقیت و … می شود.

کوچینگ شخصی ,که برخی آن را با نام هایی همچون کوچینگ سبک زندگی و یا کوچینگ زندگی نیز می نامند، یکی از پرکاربردترین انواع کوچینگ است. در واقع تکنیک ها و مهارت های این کوچینگ، بستر توسعه سایر انواع کوچینگ بوده است.

بیشتر ما ایستادن روبروی آینه و حرف زدن با خود را تجربه کرده ایم. گاهی نگاهی پیروزمندانه به خود انداخته ایم و گاه از سر شرمساری، رو برگردانده ایم. گاهی مهمترین تصمیمات زندگیمان را گرفته ایم و گاه به خود مردانه  قول داده ایم. گاه کارنامه عملکردمان را مرور کرده ایم و بسیاری دیگر از تجربیات مشابه.

حال تصور کنید تصویر شما در آینه، صمیمانه و صادقانه، به حرفهایتان گوش دهد و در مواقع حساس، پرسش های مهم و تفکربرانگیزی را از شما بپرسد و واقعیت فراروی شما را روشن تر و شفاف تر سازد. کوچ شخصی، اینچنین تصویری از شما در آینه است. او همراهی آگاه است که هدفش موفقیت شماست. او پند و اندرز نمی دهد و درپی آموزش شما نیست. او فعالانه به شما گوش میدهد و به شما کمک میکند تا راهکارهای متناسب با خود را بیابید.

داشتن یک کوچ شخصی از نشانه های یک فرد موفق در کشورهای توسعه یافته است هرچند که  در کشور ما ارایه اینگونه خدمات هنوز نوپاست .

به نظر شما عواملِ شادی، سلامت و موفقیت هر فرد چیست؟

پاسخ هر شخص به این سؤال، منحصر به فرد و خاصِ خود او است؛ همه ما ارزش ها و باورهای متفاوتی داریم؛ بنابراین خواسته ما از زندگی و حتی نحوه رسیدن به آن خواسته ها، برایمان متفاوت است. در نتیجه مفهوم موفقیت، شادی و … قطعاً برای تک تک ما متفاوت خواهد بود. برای مثال ممکن است فردی داشتن یک زندگی بدون چالش و آرام را موفقیت بداند، اما فردی دیگر داشتن ثروت زیاد را موفقیت و شادی معنا کند و …؛ اما نقطه مشترک ما انسان ها در این است که بی شک همه ما بدنبال شادی، سلامت و موفقیت در زندگیمان هستیم.

کوچینگِ زندگی یکی از ابزارهایی است که افراد با کمک گرفتن از خدمات آن می توانند مفهوم شادی، سلامت و موفقیت را بر اساس مدل ذهنی و سبک زندگی خود تعریف و به سمت آن ها حرکت نمایند.

کوچ زندگی یا لایف کوچ (Life Coach) کیست؟

یک کوچ زندگی فردی است آموزش دیده، مجرب و مجهز به مهارت ها و ابزارهای کوچینگ، که به فرد در جهت تحقق هدفش و یا ایجاد تغییری در زندگیش کمک می کند. لایف کوچ به افراد کمک می کند که از فقط فکر کردنِ به مشکل، به سمت پاسخ دادن به این سؤال که “الان باید چه کنم؟” و یا “با توجه به شرایط موجود، الان چه کارهایی می توانم انجام دهم؟” حرکت کرده و برای خود برنامه اقدامی ایجاد نماید و نهایتاً قدم در جهت ایجاد تغییرات دلخواه در زندگی خود بردارد.

کوچ زندگی با مراجعین خود در جلساتِ منظم هفتگی یا ماهیانه، کار می کند. این جلسات می توانند بصورت حضوری، غیر حضوری و تلفنی یا با استفاده از نرم افزارهای اینترنتی مانند اسکایپ برگزار گردند.

 کوچینگ شخصی  چه کمکی می کند؟

کوچینگ شخصی درباره باز کردن قفل توانایی‌های بالقوه افراد و رساندن آن‌ها به حداکثر بهره‌وری و رسیدن به تغییرات مثبت است و دراین  مسیر به مراجعه‌کننده کمک می‌کندتا :

  • اهداف خود را واضح کنند و سپس به آن‌ها دسترسی پیدا کنند
  • از مراجعان خود می‌خواهد تا بیشتر از خود توقع داشته باشند و سطح انتظارات خود را افزایش دهند.
  • بر مراجعان خود تمرکز می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا سریع‌تر به نتایج دلخواه خود دست پیدا کنند.