تا استعدادها و توانایی هارا شناخته ودرانتخاب شغل متناست با شخصیت شان با آگاهی و شناخت اقدام کنند.

کوچ با توجه به نیازهای جامعه و استعدادها ونواناییها و علایق مراجع به وی در یافتن شغل مناسب کمگ می کند.

کوچ شغلی به شما در موارد زیر کمک می کند :

  • انتخاب رشته تجصیلی
  • انتخاب شغل مناسب
  • تغییر شغل
  • ارتقای شغلی
  • افزایش رضایت شغلی
  • ایجاد انگیزه در مسیر شغلی

کوچینگ شغلی شاخه ای  از کوچینگ می باشد که به دیگران ( مراجعین ) در راستای پیشرفت کار در جهت رسیدن به اهداف ایده آل و موفقیت در استراتژی های بلند مدت شغلی کمک می کند.

کوچینگ شغلی به افراد کمک می‌کند تا موقعیت‌های حرفه‌ایشان را با درجه بالاتری از صداقت، کنجکاوی، همدلی و شفقت ارزیابی کنند.

تصمیم‌گیری درباره انتخاب شغل و حرفه یکی از مهمترین‌ و سرنوشت‌سازترین‌ موضوعات‌ در زندگی هر فرد به حساب می‌آید. امروزه پیچیدگی‌ و دگرگونی دنیای کار، سرعت فزاینده‌ رشد تکنولوژی، تقاضای روزافـزون بـرای ورود بـه برخی مشاغل و نیاز به کـسب دانـش و مـهارت‌ها باتوجه به‌ تفاوت‌های‌ فردی‌ موجب، به‌هم خوردن تعادل بازار کار شده و جامعه را با چالشی‌ جدی مواجه ساخته است. از آن‌جائی که در سبک کوچینگ راهنمایی‌ها و فعالیت‌های مورد نـیاز جـهت توسعه‌ مهارت‌ها و دانش‌ فرد‌ اشـخاص بـه بهترین شیوه و روشی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، به‌ مراجع  امکان داده می‌شود تا چشم‌اندازهای پیچیده را درک کرده و با مشکلات، باورها و اعتقادات منفی کنار بیاید و برای چالش‌های‌ پیش‌ روی خود راه حل‌هایی بیابد.

تازه‌واردین بازار کار، تجربه کافی برای درک روابـط پیـچیده جـهان کار را نداشته و در‌ صورت‌ فقدان‌ کمک‌های مناسب، از عهده اشتغال بـرنمی‌آیند. راهنمایی و مـشاوره شغلی یکی از مهمترین روش‌های‌ یاری‌ افراد در جهت بهبود درک شرایط کاری خود و شرایط بازار کار است. در حقیقت هر فرد‌ بـرای‌ ارزیـابی‌ خـود و کاوش در بازار کار نیازمند برنامه‌ریزی شغلی در سراسر زندگی کاری‌ خود‌ مـی‌باشد.

سبک کوچینگ‌ بـه‌ عـنوان رویکردی‌ نوین‌ در‌ راهنمایی و مشاوره شغلی،برای‌ عصر‌ حاضر ایـده‌آل شـناخته شـده است.

کوچینگ نوعی رابطه حمایتی و تشویق است که مـتعهد بـه موفقیت‌ مراجع‌ است و زمینه‌ ای را فراهم می‌کند‌ تا‌ وی‌ بتواند‌ مشلات‌ خود را حل‌ کـند‌ و بـه پیش رود و به نتایج غیر قـابل‌ تصوری دسـت یابد.
کوچینگ رهیافتی عـمل‌گرا اسـت کـه بر‌ مراجع ‌ و اهداف او تمرکز می‌کند. کـوچینگ‌ به‌ مراجع  کمک‌ می‌کند‌ تا‌ ضمن تعریف و مشخص ساختن اهداف خود، برای دستیابی بـه آنـها تشویق شود و تأثیر آنی آنها را در زنـدگی خود احساس کند.

کوچ‌ راهنمای‌ها و فعالیت‌های مـورد نـیاز جهت‌ توسعه مهارت‌ها و قابلیت‌های فـردی اشـخاص‌ را به بهترین شیوه در اختیار آنها قرار می‌دهد. او ضمن راهنمایی و انگیزه دادن به مشتری جـهت‌ رسیدن بـه اهدافش به او برنامه و طرح‌ عـمل‌ مـی‌دهد. بنابراین کـوچینگ حرفه مؤثری اسـت کـه‌ تمام ابعاد زندگی مشتری از قـبیل کـار و حرفه، روابط اجتماعی، پیشرفت فردی و… را دربر می‌ گیرد و به او امکان می‌دهد تا با توسعه مهارت‌ها و افزایش‌ کـیفیت ارتـباطات خود در نهایت به‌ رشد خود برسد.

 پنج نشانه از اینکه به کوچ کسب‌وکار نیاز دارید :

اداره کسب‌وکار‌ها مانند سوار شدن ترن هوایی است یک روز اوضاع کسب‌وکارتان عالی به نظر می‌رسد اما پس از مدتی احساس می‌کنید همه چیز با سرعت در حال سقوط است. داشتن یک کوچ کسب‌وکار به شما بصیرت می‌دهد که ببینید، چگونه بهتر کسب‌وکارتان را اداره کنید، با این‌کار می‌توانید میزان فروش را افزایش دهید یا توانایی‌های خود را بهبود بخشید. در این مقاله پنج نشانه را معرفی می‌کنیم که چه زمانی  باید یک کوچ کسب‌وکار داشته باشید .

۱- راه روشنی پیش رو نمی‌بینید

آیا وضعیتی شبیه یکی از موارد زیر دارید؟

  • درک خودتان را از نقش‌تان به‌عنوان یک مدیر گم کرده‌اید
  • نمی‌دانید چه کارهایی را به‌طور روزانه باید انجام دهید
  • مسیر کسب‌وکارتان بارها طی چند هفته گذشته تغییر کرده است
  • یک مجموعه شفاف از اولویت‌هایتان در اختیار ندارید

مدیران عامل به‌ویژه آنهایی که شخصاً کسب‌وکارشان را شروع کرده‌اند معمولاً در تمام اتفاقات شرکت، دخالت می‌کنند و اغلب بی قرار هستند. در مورد آنها وقتی به عقب بر می‌گردیم و به شیوه رهبری آنها نگاه می‌کنیم، متوجه یک عادت می‌شویم که باید شکسته شود.

یک کوچ کسب‌وکار می‌تواند کمک کند که نقش خودتان را به‌عنوان مدیرعامل تعریف کنید. فهمیدن مسوولیت هایتان در ارتباط با اهداف کسب‌وکار می‌تواند به شما کمک کند که به‌طور مستقیم فعالیت‌های خود را با نتایجی که می‌خواهید به آن برسید، پیوند دهید.

۲- غرق در افکار خودتان هستید

یک نشانه واضح از این وضعیت این است که تعجب می‌کنید وقتی بشنوید آخرین‌بار کی به تعطیلات رفته‌اید یا کی در خانه برای استراحت ماندید. اگر اینطور احساس می‌کنید باید از خودتان بپرسید که وظائف روزانه‌تان شما را به سمت اهدافتان هدایت می‌کند؟

در اغلب موارد صاحبان کسب‌وکار متوجه می‌شوند که زمان زیادی را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که پربار نیستند، هر چند ممکن است که این کارها در لحظه اول سودمند به نظر برسند. غرق شدن در افکار منجر به احساساتی می‌شود که در نتیجه نمی‌توانید شخص دیگری را برای پاسخ دادن به مسائل‌تان به‌کار بگیرید.

همچنین ممکن است تنها از ایده‌های خود استفاده کنید حتی اگر در پس ذهنتان بدانید که ممکن است شخص دیگری ایده بهتری داشته باشد. یک کوچ کسب‌وکار به شما کمک می‌کند تا لیستی از وظایفی که باید به دیگران واگذار شوند تهیه کنید.

۳- نیاز دارید به کسی پاسخگو باشید

شاید اهدافتان را بنویسید، اما مطمئن نباشید که بتوانید آنها را برآورده کنید. قبل از اینکه فکر کنید «این اهداف بیش از حد بلندپروازانه هستند»، باید از خودتان بپرسید که واقعاً اگر کسی را داشته باشید که شما را پیگیری کند و شما به او پاسخگو باشید، آیا شما می‌توانید به همه اهدافتان برسید؟

هرکس می‌داند که شکستن قولی که به خودتان داده‌اید بسیار آسان است، اما وقتی به شخص دیگری قول می‌دهید، ماجرا به‌گونه‌ای دیگر است. به جای درخواست از همسر یا دوستانتان برای اینکه به آنها پاسخگو باشید (و ریسک آسیب رساندن به آن روابط)، شما باید از یک کوچ کسب‌وکار استفاده کنید.

۴- می‌خواهید مهارت‌های خودتان را توسعه دهید

آیا در مورد توانایی خودتان در هدایت شرکت، اعتماد به نفس کافی ندارید، داشتن مهارت‌های رهبری، به بهبود فرهنگ و موفقیت شرکت شما کمک خواهد کرد، اما نباید توانایی رهبری تنها مهارتی باشد که بخواهید آن را توسعه دهید. ممکن است برای رو به جلو نگه‌داشتن منحنی کسب‌وکارتان نیاز به توسعه مهارت‌های مذاکره، مالی یا تکنولوژی‌های جدید داشته باشید.

۵- به همان شیوه قدیمی کار می‌کنید

آیا در مورد شیوه کسب‌وکارتان دچار تردید شده‌اید؟ حتی با داشتن یک روحیه کارآفرینی بلندپروازانه، تغییر در عملیات می‌تواند یک تصمیم ترسناک باشد که اجرای آن دشوار است. به جای گیر کردن در عادات گذشته، استخدام یک کوچ کسب‌وکار می‌تواند به شما کمک کند که با توفان فکری و اجرای یک برنامه استراتژیک، کسب‌وکار خودتان را توسعه دهید.

گفته می‌شود که اساساً هیچ‌کس دقیق‌تر از همه نیست. با کمک یک کوچ کسب‌وکار، چشم‌انداز جدید و اعتماد به نفس در برنامه‌ریزی و اجرای آن را به دست خواهید آورد.

  نتیجه‌گیری

درحالی‌که هیچ تعریفی برای زمان مناسب استخدام یک کوچ کسب‌وکار وجود ندارد، یک معیار مناسب وقتی است که می‌گویید «من نمی‌دانم که باید چه کار کنم».

تحقیقات فدراسیون بین‌المللی کوچینگ نشان می‌دهد ۷۰ درصد صاحبان کسب‌وکارهای کوچک که یک کوچ کسب‌وکار را استخدام کرده‌اند، توانسته‌اند عملکرد خود را بهبود دهند، ۸۶ درصد بازده این سرمایه‌گذاری را تجربه کرده‌اند و ۹۹ درصد از کارآفرینان خوشحال بودند که تصمیم به استخدام یک کوچ کسب‌وکار گرفته‌اند. مهم این است که برخی اوقات کمک بگیرید چون حتی ابرقهرمانان هم تنهایی کاری را انجام نمی‌دهند.

 

مترجم: عزیزمیردار