مرکز مشاوره نیک اندیش
تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

مهارتهای ارتباطی

دستورالعملهای مربوط به فرستنده پیام

مستقیم با همسرتان صحبت کنید و در حین   صحبت با او تماس چشمی داشته باشید .

مسئولیت کامل آنچه احساس و تجربه می کنید را بپذیرید . از موضع ((من))صحبت کنید . (بیشتر…)

اعتمادبه‌نفس (Self-Confidence)

اعتمادبه‌نفس چیزی نیست که در مغازه‌ها به فروش برسد. شما باید اعتمادبه‌نفس را در خود بسازید. اعتمادبه‌نفس چیزی جز احساس قدرت نیست. حسّ اعتمادبه‌نفس همان حالت فکری و جسمی شما است و شما می‌توانید مانند تمام احساس های دیگر آن را تغییر دهید و یا در زمان لازم آن را به وجود آورید. پس اعتمادبه‌نفس احساس عاطفی است که شخص براساس ارزش و اهمیتی که برای خود قائل است نسبت به خود احساس می‌کند. (بیشتر…)