مرکز مشاوره نیک اندیش
تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

بررسی علل طلاق در دادگاه های خانواده تهران

هدف پژوهش حاضر بررسي علل و عوامل موثر بر طلاق در ميان زوجين مراجعه كننده به دادگاههاي خانواده در شهر تهران مي باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است که در آن به مطالعه عوامل درگیر در موضوع طلاق در زوجین تهرانی پرداخته می شود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای است که شامل اطلاعات جمعیت شناختی و ۱۶ سوال با توجه به مشکلات شایع بین همسران است و با روش ۴ امتیازی لیکرت نمره گذاری شده است و داراي اعتباري برابر با  است .جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون خي دو و آزمون فريدمن استفاده شد.نتايج نشان داد كه بیشترین تعداد متقاضیان دارای سن بین ۲۰ تا ۳۰ ،در پنج سال اول زندگي زناشويي و داراي تحصيلات ديپلم بودند.همچنين عامل عدم مهارتهاي ارتباطي نسبت به ساير علل از رتبه بالاتري برخوردار بود. (بیشتر…)

بازسازي زندگي پس از طلاق (۲)

احساس خود ارزشمندی

” هر چه باشد، من آن قدر هم بد نیستم. ” احساس خود ارزشمندی و عزت نفس تاثیر زیادی بررفتار فرددارد و طلاق این احساسات را خدشه دارمی کند. یاد بگیرید احساس خوبی درموردخودداشته باشید و تصمیم بگیرید عزت نفس خود را پرورش دهید. به این ترتیب که جنبه های مثبت خود را پیدا کنید و در مورد آنها با یکی ازدوستانتان صحبت کنید. تغییرات خاصی در رفتارخود ایجادکنید. ازرهنمودهای تخصصی یک مشاور برای تقویت عزت نفس خود استفاده کنید. (بیشتر…)

بازسازي زندگي پس از طلاق (۱)

تا زمانی که آخرین مرحله بازسازی را تمام نکرده اید ، به ازدواج مجدد فکر نکنید.

درگیری عاطفی بی موقع موجب می شود که آثار منفی روابط گذشته را وارد روابط جدید خود کنید . (بیشتر…)