مرکز مشاوره نیک اندیش
تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی به افراد کمک می‌کند ویژگی‌‌ها و استعدادهای خود را بهتر شناخته و به موارد و خصوصیاتی که به آنها توجه نداشته‌اند و یا میزان توجه به آنها کمتر بوده، بیشتر توجه نمایند. علاوه بر این، اطلاعات آنها را در زمینه‌های مختلف تحصیلی تقویت کرده و در صورت وجود نواقصی در عملکردشان آنها را شناسایی و راه‌حل‌هایی برای رفع نواقص ارائه می‌دهد و به این ترتیب افراد می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به گذشته در زمینه درسی داشته باشند ، انتخاب‌های بهتری انجام دهند و اشکالات احتمالی را نیز مرتفع نمایند. گاه انتخاب‌هایی که دانش‌ آموزان در زمینه رشته‌ها و مشاغل انجام می‌دهند عاری از هرگونه دلیل منطقی و اطلاعات مناسب است و بر مبنای ملاک‌هایی کاذب و نامناسب است. مثل انتخاب رشته ریاضی فیزیک به خاطر وجهه اجتماعی آن یا به خاطر چشم و همچشمی و یا به خاطر دنباله‌‌روی از یک دوست و یا همراه با او بودن در طول تحصیل. چنین انتخاب‌هایی به احتمال بیشتری محکوم به شکست خواهند بود. مشاوره از آن جهت ضرورت می‌یابد که اهمیت چنین انتخاب‌هایی به فرد گوشزد شود تا او ملاک‌های مناسبی برای تصمیمات خود اتخاذ کند و از احتمال شکست خویش در آینده پیشگیری نماید.


 

مشاوره شغلی

اشتغال به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و اجتماعی مطرح می شود .بدین معنی که هر انسانی برای گذراندن زندگیش باید به اشتغال بپردازد.همچنین بقا و تداوم پویا و سازنده جامعه به اشتغال صحیح انسان ها بستگی دارد .از این رو هر انسانی سرانجام باید به توجه استعداد و رغبت خویش و با درنظر گرفتن نیازها و امکانات جامعه شغل مناسبی برگزیند .مسلماً انتخاب درست زمانی امکان پذیر است که فرد تحت راهنمایی و مشاوره شغلی صحیح قرار گیرد .

یکی از نتایج مهم راهنمایی شغل و حرفه ای، طرح ریزی حرفه ای است .طرح ریزی حرفه ای فعالیتی اشتراکی است که مراجع و مشاور با یکدیگر و با حسن تفاهم کامل به انجام آن می پردازند .در جریان طرح ریزی حرفه ای مراجع به شناخت کامل خصوصیات فردی و نیز شناخت مشاغل متعدد موفق می شود و با کمک مشاور ،سازش و تلفیق مناسبی بین خصوصیات فردی نوع و شغل مناسب به وجود می آورد .

عوامل متعددی که در طرح ریزی حرفه ای دخالت دارند عبارتند از:


 

توانایی ذهنی :احراز هر شغل به میزان معینی از رشد و توانایی ذهنی نیازمند است . به طور کلی توانایی ذهنی برای انتخاب ،آمادگی و اشتغال ضرورت تام دارد . اگر فرد کم هوشی شغلی را برگزیند که انجام آن به هوش و توانایی زیادی نیاز دارد ،در کارش دچار سرخوردگی و محرومیت خواهد شد و از عهده ی انجام کارش به خوبی برنخواهد آمد .اگر فرد پر هوش، شغلی را انتخاب کند که به هوش و توانایی ذهنی کمتری نیاز دارد از شغلش خسته خواهد شد و رضایت کافی از شغلش نخواهد داشت .برای آن که فرد از شغلش راضی باشد باید شغلی را انتخاب کند که توانایی ذهنی کافی برای انجام آن را داشته باشد .


 

استعداد : مشاغل مختلف به استعدادهای خاص و معینی نیاز دارند .معمولاً موفقیت در هر شغل به وجود چندین استعداد نیازمند است . استعداد ، تواناییهای  فطری فرد است که به امر یادگیری کمک می کند و آنرا تسریع می نماید. همچنین استعداد ،نحوه و میزان یادگیری فرد را در زمینه های گوناگون در آینده پیش بینی می کند .


 

رغبت : رغبت عبارت است از تحریک احساساتی که با توجه و علاقه ی زیاد نسبت به چیزی تؤام باشد .رغبت زمانی ایجاد می شود که انسان چیزی را دوست بدارد، آن شیء را مورد توجه قرار دهد و در باره ی آن بیندیشد و سرانجام از آن لذت ببرد .رغبت ها مهم ترین عامل در انتخاب شغل به شمار می آیند ومنعکس کننده ی توجه فرد به دنیای مشاغل ، نوع ارزش ها و نیازها و انگیزش های فرد است .


 

شخصیت : شخصیت هر فرد مجموعه ویژگی های یگانه است که مختص آن فرد می باشد .افرادی برای برخی از کارها مناسب نیستند .در این نوع مشاغل گاهی شخصیت افراد با نوع شغل سازگار نمی باشد .می توان گفت نوع شخصیت در انتخاب شغل تأثیر زیادی دارد .


 

توجه به واقعیت : پاسخ هایی که از مراجعان در باره ی رغبت و شخصیت آن ها از طریق پرسشنامه حاصل می گردد اگر با مشاهده ی کافی فرد توأم نباشد فاقد اعتبار کافی است ، زیرا رغبت های بیان شده خصوصاً در سنین خردسالی و اوایل نوجوانی ثبات چندانی ندارند و با توجه به موقعیت،  شکل خاصی به خود می گیرند و مشاور شغلی باید دائماً مراجع را با موقعیت مواجه سازد .اگر انتخاب شغل با عدم توجه کافی به واقعیت انجام پذیرد، فرد با یأس و ناامیدی و شکست و نارضایتی در شغل خود مواجه خواهد شد .


 

عوامل محیطی : عوامل محیطی مانند خانواده و طبقه اجتماعی و وضع جغرافیایی در انتخاب شغل فرد مؤثر می باشند .عواملی مانند عقیده و فلسفه در باره جهان هستی ،آداب و رسوم متعدد و چگونگی کار انسان ها ، فرهنگ آن جامعه را تشکیل می دهند .چنین فرهنگی تا حدود زیادی تعیین کننده نوع مشاغلی است که در جامعه وجود دارد .طبقه اجتماعی فرد نیز در انتخاب شغل و در طرح ریزی حرفه ای،  عامل مؤثری به شمار می رود . وضع اقتصادی فرد ،زمینه های قبلی خانوادگی و محل اقامت از عواملی هستند که موجب تفاوت و تمایز بین خصوصیات فردی می شوند و به نوبه خود در انتخاب نوع شغل تأثیر میگذارند .موقعیت جغرافیایی نیز تفاوت هایی را بین مردم در زمینه های متعدد به وجود می آورد .این تفاوت ها در مناطق روستایی و شهری و نیز در بین مناطق شهری به خوبی مشهود است .

مشاوره شغلی به افراد کمک می کند با در نظر گرفتن این عوامل به انتخاب شغل و حرفه مناسب موفق شوند و با ایجاد رضایت شغلی ،رضایت از زندگی خود را بالا ببرند.


 

در این مرکز انتخاب رشته و شغل طی مراحل ذیل انجام می گیرد:

⇦ شناسایی استعدادها ،توانایی ها ،رغبت ها و شخصیت فرد

⇦ خود شناسی و شغل وشناسی ، برقراری تناسب بین این دو بر اساس ویژگی های شخصیتی، علایق، ارزش ها و استعدادها

⇦ انجام آزمون های معتبر علمی برای سنجش علایق ، استعدادها و شناخت تیپ شخصیت خود

⇦ آشنایی با رشته ها، دانشگاه ها، گرایش ها و امکان ادامه تحصیل

⇦ آشنایی با مشاغل بازار کار، درآمد، مدرک مورد نیاز و آینده مشاغل

⇦ آشنایی با مشاغل و کسب اظلاعات از طریق جضور در محل کار

 

تغییر شغل ورشته تحصیلی پرهزینه است ،پس آگاهانه انتخاب کنیم .